Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/866
Title: Освітня політика Греції в умовах євроінтеграції
Educational policy of Greece in terms of European integration
Authors: Булик, Максим Володимирович
Keywords: освітня політика
європейська інтеграція
безперервне навчання
реформа освіти
educational policy
European integration
continuous studies
education reform
Issue Date: 2012
Abstract: Досліджено основні етапи реформи системи освіти в Греції. Визначено особливості реалізації освітньої політики грецької влади на сучасному етапі. Проаналізовано вплив європейської інтеграції на розвиток освіти в Греції.
Studies the main stages of educational reform in Greece. Determined of the Greek government's educational policy at the present stage. The influence of European integration on the development of education in Greece, are analyzed.
Description: Булик М. Освітня політика Греції в умовах євроінтеграції / М. Булик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. / за ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – Вип. 3. – С. 85–91.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/866
Appears in Collections:Булик Максим Володимирович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osvitnia_polityka.pdf449,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.