Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/846
Title: Державні заходи повернення в Україну виручки в іноземній валюті
Authors: Філіпенко, Тетяна Вячеславівна
Issue Date: 2009
Abstract: У даній роботі розглянуті проблеми, проаналізовані державні механізми, запропоновані необхідні заходи своєчасного повернення в Україну виручки в іноземній валюті.
В данной работе рассмотрены проблемы, проанализированы государственные механизмы, предложены необходимые мероприятия своевременного возврата в Украину выручки в иностранной валюте.
Description: Філіпенко Т. В. Державні заходи повернення в Україну виручки в іноземній валюті / Т. В. Філіпенко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 21. С. 379–385.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/846
Appears in Collections:Філіпенко Тетяна Вячеславівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
derzhavni_zakhody.pdf420,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.