Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/525
Title: "Публічна дипломатія" як відповідь на виклики сучасності
Authors: Балабанов, Костянтин Васильович
Трофименко, Микола Валерійович
Keywords: публічна дипломатія
громадська дипломатія
інтернет
твіпломасі
твіпломати
соціальні мережі
м’яка сила
розумна сила
публичная дипломатия
общественная дипломатия
интернет
твипломаси
твипломаты
социальные сети
мягкая сила
умная сила
Issue Date: 2013
Abstract: У статті проаналізовано фактори, що призвели до відродження терміну "публічна дипломатія". Розглядається еволюція значень, в яких цей термін використовувався від початку ХХ століття до сьогодні. Проаналізовано вплив сучасних інформаційних технологій (інтернет, соціальні мережі тощо), ЗМІ на розвиток дипломатії в цілому. Розглянуто особливості розвитку цифрової дипломатії як частини публічної дипломатії. Звертається увага на те, що публічна дипломатія є яскравим прикладом застосування "м’якої сили" у міжнародних відносинах та на її використання в контексті "розумної сили". Наведено варіанти перекладу англомовного терміну "public diplomacy" українською мовою та запропоновано найбільш коректні варіанти їх використання та вживання.
В статье проанализированы факторы, которые привели к возрождению термина "публичная дипломатия". Рассматривается эволюция значений, в которых термин "публичная дипломатия" использовался с начала ХХ века до сегодня. Проанализировано влияние современных информационных технологий (интернет, социальные сети), СМИ на развитие дипломатии в целом. Рассмотрены особенности развития цифровой дипломатии как части публичной дипломатии. Обращается внимание на то, что публичная дипломатия является ярким примером применения "мягкой силы" в международных отношениях и на её применение в контексте "умной силы". Приведены варианты перевода англоязычного термина "public diplomacy" на украинский язык и предложены наиболее корректные варианты их применения и употребления.
Description: Балабанов К. В. "Публічна дипломатія" як відповідь на виклики сучасності / К. В. Балабанов, М. В. Трофименко // Україна дипломатична = Diplomatic Ukraine : наук. щорічник. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 989–1007.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/525
Appears in Collections:Трофименко Микола Валерійович
Балабанов Костянтин Васильович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pd_yak_vidpovid.pdf322,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.