Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/444
Title: Основні засади регіоналізації світового господарства
Authors: Булатова, Олена Валеріївна
Чентуков, Юрій Ілліч
Keywords: глобальна інтеграція
регіональна інтеграція
регіоналізація світової економіки
інтеграційне об'єднання
регіональна торговельна угода
Issue Date: 2014
Abstract: Розглянуто науково-методологічні основи дослідження інтеграційного розвитку на глобальному та регіональному рівнях. Досліджено генезис теорій регіональної економічної інтеграції, концептуальні підходи дослідження регіонального розвитку. Визначено основні ознаки глобалізації. Проаналізовано сучасні особливості розвитку регіональної економічної інтеграції, визначено основні тенденції формування регіональної структури світового господарства. визначено, що у розвитку міжнародної економічної інтеграції визначились два тренди – глобальний та регіональний. Досліджено просторові зрушення у світовому господарстві в умовах глобальної регіоналізації, визначено основні регіони як підсистеми світового господарства. Встановлено особливості залучення країн світового господарства до процесів регіональної інтеграції. Досліджено організаційно-методологічні засади розвитку моделей регіональної інтеграції. Визначено напрями формування континентальних та трансконтинентальних моделей інтеграції. Розроблено сучасні підходи до формування стратегії інтеграційного розвитку країн в умовах глобальної регіоналізації на умовах оптимального поєднання унілатералізму, регионализму та мультилатералізму.
Description: Чентуков Ю. І. Основні засади регіоналізації світового господарства / Ю. І. Чентуков, О. В. Булатова // Проблемы развития внешне-экономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 1. – С. 406–409.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/444
Appears in Collections:Булатова Олена Валеріївна
Чентуков Юрій Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osnovni_zasady.pdf335,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.