Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/2903
Title: Основні проблеми та напрямки вдосконалення організаційно-правового механізму надання адміністративних послуг
Authors: Камардіна, Юлія Вікторівна
Issue Date: 2021
Description: Камардина Ю. В. Основні проблеми та напрямки вдосконалення організаційно-правового механізму надання адміністративних послуг / Ю. В. Камардина // Правові засади організації та здійснення публічної влади : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті д-ра юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, м. Хмельницький, 2–6 бер. 2021 р. – Хмельницький, 2021. – С. 226–230.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/2903
Appears in Collections:Камардіна Юлія Вікторівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osnovni_problemy.pdf9,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.