Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1997
Title: Актуалізація та роль національно-патріотичного виховання у формуванні особистості та ціннісного простору в початковій школі
Authors: Нетреба, Марина Михайлівна
Товстоног, К. В.
Issue Date: 2020
Description: Нетреба М. М. Актуалізація та роль національно-патріотичного виховання у формуванні особистості та ціннісного простору в початковій школі / М. М. Нетреба, К. В. Товстоног // Регулююча дія ціннісних орієнтацій у житті дитини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2020 р. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 93–98.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1997
Appears in Collections:Нетреба Марина Михайлівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktualizatsiia.pdf870,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.