Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1712
Title: Використання інформаційних технологій в умовах нової української школи
Authors: Трубачова, В.
Тимофєєва, Ірина Борисівна
Issue Date: 2020
Description: Трубачова В. Використання інформаційних технологій в умовах нової української школи / В. Трубачова, І. Тимофєєва // Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : зб. тез доп., І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Запоріжжя 10 квіт. 2020 р. / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2020. – С. 75–77.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1712
Appears in Collections:Тимофєєва Ірина Борисівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vykorystannia_informatsiinykh.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.