Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/432
Title: Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія
Authors: Булатова, Олена Валеріївна
Keywords: міжнародна регіональна інтеграція
глобальна регіоналізація
світове господарство
моделі регіональної інтеграції
міжнародна торгівля
регіональні торговельні угоди
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНУ
Abstract: У монографії досліджуються проблеми розвитку регіональних інтеграційних процесів в світовій економіці в умовах глобалізації. Висвітлено сутність, напрями та рівні інтеграційного розвитку в контексті глобалізаційного дискурсу. Визначено загальні закономірності міжнародної регіональної інтеграції, висвітлено генезис теоретико-методологічних засад регіональної економічної інтеграції у новітньому парадигмальному контексті. Проаналізовано новітні тенденції, просторові зрушення та розвиток регіональних інтеграційних процесів в умовах глобалізації, особливості залучення до інтеграційних процесів країн світового господарства. Досліджено основні моделі міжнародної регіональної інтеграції та надано оцінку їх результативності, обґрунтовано нові напрями розвитку регіональної інтеграції в умовах глобальної регіоналізації. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного економічного розвитку.
Description: Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів : монографія / О. В. Булатова. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 386 с.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/432
ISBN: 978-966-639-543-9
Appears in Collections:Булатова Олена Валеріївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
regionalna_skladova.PDF5,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.